legislativa3

Legislatíva

Legislatíva Európskej únie je pre Slovensko ako členský štát záväzná. Prinášame nariadenia Komisie, oznámenia Komisie, smernice a nariadenia vlády SR k problematike servisu vozidiel na jednom mieste.

 

Tzv. Nová Bloková výnimka, ktorá upravuje oblasť predaja a servisu automobilov platí od 1. júna 2010 do 31. mája 2023 a nájdete ju hneď ako prvý dokument. Podrobné vysvetlenia ustanovení  si prečítate v Informačnej príručke.

 

 

Súbory na stiahnutie