bigstockMechanic4

Čo musíte vedieť o servise auta

Auto je váš majetok, a preto vy rozhodujete, kde ho dáte opraviť a servisovať.

Pravidelný servis vozidla ako výmena oleja, výmena olejového filtra, výmena pneumatík alebo oprava drobnej preliačeniny nemajú nič spoločné so záručnými nárokmi.

Čo musíte vedieť o servise vozidla v záruke

 

Autorizovaný servis tvrdí, že všetky práce na novom vozidle spadajú do jeho kompetencie? Že inak záruka auta „padá“?

Nenechajte sa zmiasť a zoznámte sa s hlavnými zásadami, ktoré zabezpečia kvalitnú a riadnu opravu nového vozidla bez straty záruky:

 

- vozidlo v čase platnosti záruky nemusí byť opravené len v autorizovanom servise (okrem výmeny a opravy dielov s výrobnou chybou a zmluvných záväzkov napr. s leasing. spoločnosťou)

 

- výrobca nesmie odmietnuť uznať záruku v prípade, ak zákazník nechal opraviť svoje vozidlo v nezávislom servise pri dodržaní všetkých výrobcom určených servisných podmienok a použití originálnych alebo kvalitatívne rovnocenných dielov

 

- nákup vozidla a jeho servis (popredajné služby) sú dve rozličné veci


- so svojím novým vozidlom smiete chodiť do overeného a spoľahlivého nezávislého servisu, pre ktorý sa rozhodnete a je schopný takúto opravu a servis kvalitne vykonať

 

- každý poskytovateľ služby, teda aj autoservis, je zodpovedný za svoju prácu a nesie zodpovednosť za jej kvalitu

 

- všetky servisné úkony musia byť dôkladne zdokumentované, poskytovateľ opráv vozidiel musí poskytnúť písomné doklady o všetkých vykonaných úkonoch, zápis do servisnej knižky a zoznam montovaných dielov

 

Tri pravidlá servisu vozidla v záruke

  • dodržovanie servisných intervalov a predpisov výrobcu
  • riadny zápis všetkých úkonov a dielov
  • použitie náhradných dielov v originálnej kvalite/kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov
Späť