QUESTION5

Otázky a odpovede pre servis

Môžem prijať nové vozidlo do svojho nezávislého servisu na servisnú prehliadku? Aké podmienky pri servise dodržať, aby nebola ohrozená záruka vozidla?

Zoznam otázok:


Som nezávislý servis, môžem zabezpečovať pre mojich zákazníkov aj servisné prehliadky vozidiel v záruke?


Ak opravím alebo vykonám údržbu na vozidle počas záručnej lehoty, môže výrobca odmietnuť uznať záruku? 


Existujú výnimky, keď pre zachovanie záruky nemôžem opravovať auto a motorista musí navštíviť autorizovaný servis? 


Aké výhody poskytuje európska legislatíva pre nezávislé autoservisy?  


Prečo Európska komisia reguluje automobilový trh?


 Som nezávislý servis, môžem zabezpečovať pre mojich zákazníkov aj servisné prehliadky vozidiel v záruke?


Áno, musíte však dodržať technologický postup predpísaný výrobcom a montovať originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Písomne dokumentujte všetky úkony, zaznamenajte údaje v servisnej knižke a zákazníkovi odovzdajte zoznam montovaných dielov.

 

„Zákazník má právo chodiť v rámci garančných prehliadok aj do nezávislého servisu bez straty záruky,"

povedala Danuša Krkošová, tlačová hovorkyňa Slovenskej obchodnej inšpekcie.[1]

 

"Raz a navždy dala Európska Komisia jasne najavo, že záruky poskytované výrobcom vozidla nesmú závisieť na použití náhradných dielov od výrobcu vozidla alebo nesmú byť podmienené opravami a údržbou vozidiel v autorizovanej sieti, a to ako z hľadiska záručnej doby, tak aj predĺženej." Michel Vilatte (Medzinárodna federácia nezávislého trhu náhradných dielov – FIGIEFA odkaz http://www.figiefa.eu/)

 

 Ak opravím alebo vykonám údržbu na vozidle počas záručnej lehoty, môže výrobca odmietnuť uznať záruku?


Značkový servis/importér/výrobca vozidla nesmie odmietnuť uznať reklamáciu na vozidle iba z dôvodu údržby vozidla v nezávislom servise. Musíte bezpodmienečne dodržať technologický postup predpísaný výrobcom a montovať originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely. Ak nevykonáte garančnú opravu na požadovanej úrovni, výrobca odmietne niesť zodpovednosť.

 

Ak spotrebiteľ dá počas záručnej lehoty výrobcu opraviť svoje vozidlo alebo vykonať údržbu na ňom nezávislej opravovni, záruka môže prepadnúť, ak vykonaná práca je chybná. Všeobecný záväzok dať počas tohto obdobia robiť údržbu alebo opravu auta len v schválenej sieti by však pripravil spotrebiteľov o právo rozhodnúť sa dať urobiť údržbu alebo opravu svojho vozidla nezávislej opravovni. Zabránil by, najmä v prípade rozšírených záruk, aby takéto opravovne mohli účinne súťažiť so schválenou sieťou.[2]

 

 

 Existujú výnimky, keď pre zachovanie záruky nemôžem opravovať auto a motorista musí navštíviť autorizovaný servis?


Áno, výmeny a opravy dielov s výrobnou chybou (záručné opravy) je potrebné realizovať v servise, ktorý je autorizovaný výrobcom. Ostatné servisné úkony ako je servisná prehliadka, výmena prevádzkou opotrebovaných dielov, doplnenie prevádzkových kvapalín môžete zaobstarať vy bez toho, aby utrpela záruka na vozidlo. Prehliadka aj oprava musí však byť prevedená podľa predpisu výrobcu automobilu s použitím kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov.

Výnimku tiež tvoria vozidlá, ktoré sú v majetku leasingových spoločností, kde proces opráv môže byť upravený leasingovou zmluvou, zmluvou o operatívnom lízingu a pod..

 

 

 Aké výhody poskytuje európska legislatíva pre nezávislé autoservisy?


Zrovnoprávnenie prístupu autorizovaných a nezávislých autoservisov k technickým informáciám, školeniam, diagnostike, špecializovanému náradiu pre komplexnú opravu vozidla znamená, že autorizované a nezávislé autoservisy sú na rovnakej štartovacej čiare. Máte tak možnosť opravovať vozidlá počas trvania garancie.  Platnosť záruky je samozrejme podmienená, ako pri každej službe, odborne a riadne prevedenou prácou, ku ktorej máte k dispozícii všetky informácie.

 

 Prečo Európska komisia reguluje automobilový trh?


Pre trh predaja a popredajných služieb nových vozidiel sú ustanovené pravidlá, ktoré podporujú voľnú hospodársku súťaž a v konečnom dôsledku majú priaznivý vplyv na kvalitu trhu, možnosť výberu zákazníka a zníženie cien servisných prác. Dôvodom zmien je výrazný vzostup nákladov na opravy a údržbu v posledných rokoch, ktoré podľa komisie tvoria až 40 % nákladov na prevádzku vozidla. Brusel preto rozhodol, že spotrebiteľ má právo slobodne sa rozhodnúť, kde si nechá auto servisovať.

 


 

  1. http://auto.sme.sk/c/5578714/hoci-mate-auto-v-zaruke-servis-si-mozete-vybrat.html
  2. INFORMAČNÁ PRÍRUČKA, k NARIADENIU KOMISIE (ES) Č. 1400/2002 Z 31. JÚLA 2002, s. 44

 

 

Späť